> BRANCA A MART: CONVOCATÒRIA OBERTA <

TEMA: un mite fundacional del planeta Mart
REMUNERACIÓ: 600 euros bruts
CALENDARI: de l’1 de febrer al 15 de març

 

EL TEMA: 

Ens hem traslladat a Mart. Som la primera generació d’humans al planeta vermell. A la Terra encara hi viu gent i la crisi climàtica encara no ha devastat ciutats: no hem fugit cames ajudeu-me. Però Mart ha estat suficientment explorat i habilitat perquè tota una generació, la nostra, s’hi traslladi per motius diversos i hi visqui amb prou normalitat. Com tantes societats humanes anteriors, però, necessitem narratives: un mite fundacional. Una història que expliqui des d’una cosmogonia fins a la creació del planeta Mart, els motius del nostre assentament, les primeres persones que van habitar-lo o el tipus d’herois, antiherois o personatges peregrins que diuen hi van desfilar al començament.

Des de Ròmul i Rem fins als mites de la frontera estatunidenca, amb personatges com Calamity Jane o Buffalo Bill, és sabut que els mites creen narratives i també que llimen i manipulen la història a consciència. Cowboys galàctics, bandolers dels cràters, versions oficials i versions dissidents, creences i fantasies populars, cosmogonies martocèntriques… Ara que ja fa anys que estem a Mart, quins mites han aparegut?

En comptes de tractar-se d’un conte tradicional, el format del text hauria de cenyir-se, en la mesura del possible, al format d’un document consultable. Pot ser la narració del mite o llegenda, una recopilació de les primeres màquines que van arribar-hi, l’acta d’una assemblea que es nega a mitificar l’arribada a Mart, un pamflet amb la història d’un personatge dissident que ha esdevingut heroi popular, etcètera. Es pot jugar tant com es vulgui.

 

EL PROJECTE:

Enguany, a part de publicar la BRANCA habitual, col·laborem amb el CCCB i fem una publicació especial que es presentarà al festival Kosmopolis. La publicació parteix de la següent idea: si ens traslladéssim a Mart i haguéssim de muntar-hi una nova societat, com ho faríem? Quins serien els nostres textos fundacionals?

En un moment contemporani amb cert regust apocalíptic, amb mascaretes i toc de queda, la necessitat de pensar noves possibilitats es fa més urgent que mai. El llibre serà una compilació de textos fundacionals que estableixen les bases d’aquesta nova societat, i que són d’importància diversa: hi haurà des de textos religiosos i polítics fins a manifestos artístics o receptes.

Ja hem encarregat a set escriptors que redactin textos fundacionals (lleis, receptes, protocols, manifestos artístics, etcètera) per organitzar diverses àrees de la societat: gastronomia, cultura, religió, política, protocol interplanetari, física i invents, llenguatge… Ara ens falta agú que revisi la idea del mite fundacional.

 

LES BASES:

  • Els textos han de ser originals, inèdits i escrits o traduïts al català.
  • Cada participant pot presentar només una obra.
  • L’arxiu s’ha d’adjuntar en format Word o PDF a través del formulari.
  • Les peces poden tenir un límit de 20.000 caràcters amb espais.
  • La presentació es fa sota pseudònim i a través del formulari que hi ha al final de les bases. Només es pot facilitar pseudònim i número de telèfon. Un cop les editores hagin escollit l’obra guanyadora, trucaran la persona seleccionada.
  • Per a dubtes i preguntes, escriviu-nos a: info@branca.cat

 

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ