Ja és a les llibreries:
BRANCA#4
MALA LITERATURA – AIXÒ ÉS ART