#1. L’HERÈNCIA 

Amb textos i il·lustracions de: Julia Abalde, Natàlia Bernal, Pol Borrell Falcó, Miguel Bustos, Sergi Ducet, Maria Farré, Albert Forns, Andreu Gabriel i Tomàs, Anna Gornés, Jordi Masó Rahola, Sergi G. Oset, Ander Pérez de Arenaza, Cris Ricardo, Raquel Santanera, Jordi Serrano, Gabriel Ventura i Gerard Vilardaga.

Il·lustració de coberta: Julia Abalde

Imprès a BookPrint Digital.

Barcelona, maig del 2018.

 

#2. ELÀSTIC 

Amb textos i il·lustracions d’Oscar Arenas LariosNeus Bonet Farran, Roser Cabré-Verdiell, Júlia Caixal, Pau Cañellas, Sara Celaya, Marc Cruz, Alba Dalmau, Anton Ferret, Violeta Gris, Maria Victòria Lovaina, Ingrid Mas Vila, Ricard Sunyol, Paulalba, Laura Torres Bauzà, Pineda Vaquer, H. S. Vidal i Gerard Vilardaga. 

Il·lustració de coberta: Martina Manyà 

Imprès a BookPrint Digital

Barcelona, març del 2019